HomeVállalkozásoknak jó tanácsok

A speciális turisztikai csomagok a magyar, európai unió, amerikai siket és a nagyothalló turisták számára

Ahhoz, hogy a turisztikai terméket eladhassuk a hallássérült turistáknak, könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. A speciális csomagok kialakítása fejlesztheti az üzletmenetet, a látogatóknak pedig speciálisan kedvező árú, vonzó és kényelmes üdülési lehetőséget kínál.

Az utazási csomag olyan szolgáltatás, mely a következők közül legalább kettőt tartalmaz: utazás, szállás és kapcsolódó szolgáltatások (pl. étkezés, idegenvezetés, kulturális programok stb.) A szolgáltatásokat mindig együtt értékesítik, ezért is nevezik őket csomagnak.

A speciális csomagok kialakítása kiváló lehetőség arra, hogy a nagyobb – kisebb vállalkozások kapcsolatokat építsenek más, termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtókkal. Mindez azt jelenti, hogy egy sor terméket egy csomaggá „kombinálunk”, majd pedig meghatározott célcsoport számára értékesítjük.

A speciális csomag általában egymást kiegészítő szolgáltatásokból áll, mint pl. szálláshelyek, látnivalók, étkezések és más kapcsolódó szolgáltatások. A speciális csomagok vonzóbbá tehetik az egyes termékeket a hallássérült turisták számára, és főszezonon kívüli időszakokban is hozhat vendégeket.

A speciálisan kedvező árkialakítás ugyancsak vonzó lehet, főként a gyengébb forgalmú időszakokban.

Hogy könnyebb legyen, képzeljünk el egy gépet, amely a különböző, de egymáshoz kapcsolható elemekből egy komplex termékcsomagot készít:

Az eredmény: egy utazási csomag – pl. 3 nap / 2 éjszaka hosszú hétvége, szállodában, félpanzióval, egy termál gyógyfürdői belépőjegy, részvétel egy masszáson, és egy városnézési túra vagy vártúra.

A speciális turisztikai csomagok összeállítása egy folyamat, melynek során a központi termékhez a siket és a nagyothalló turisták igényeinek, kívánságainak megfelelő kiegészítő szolgáltatásokat adunk. 

Majd az egész csomagot kínáljuk a siket és a nagyothalló turistáknak, akik a kívánt élményt így egyként vásárolhatják meg.

A speciális csomagok kiajánlása számos előnyt kínál a potenciális turisták számára. Először is kényelmet, jelentősen csökkentve azt az időt, mely az adott desztináció kínálatának feltérképezésével jár. Másodszor vonzó, mert egy vásárlással mindent „megvehetnek”, amely az utazáskor szükséges, beleértve a szállást és a látnivalókat is. A tematikus csomagok különösen vonzóak lehetnek, hiszen az érdeklődésüknek megfelelő minden ajánlat megtalálható benne. Az efféle csomag, benne a látnivalók, az ellátás, szállás, és egyéb tevékenységek mind egy bizonyos érdeklődési körnek kerül összeállításra, mint például a történelem vagy a művészetek.

A csomag megvásárlása az árban jelentkező kedvezményeket is jelenti. Az ár a legtöbb turista számára fontos kérdés, hiszen meghatározott költségvetéssel rendelkeznek egy – egy utazáshoz. Ugyanakkor, egy potenciális turista nehéznek találja az előzetes kalkuláció elvégzését, hiszen számtalan különböző terméket és szolgáltatást kell „beszereznie”. A csomagár, amely tartalmazza a látnivalókat, közlekedést és ellátást, jelentősen csökkenti a bizonytalanságot, hogy mire kell majd az utazás során költeni.

A turisták számára nyújtott előnyök a következőkben foglalhatók össze:

– Az adott desztináció információinak felkutatására fordított idő csökkentése,

– Megtakarítások – költségcsökkentés,

– Könnyű vásárlás, fizetés és tervezés,

– Valamennyi termék és szolgáltatás az érdeklődési körnek megfelelő,

– Alacsonyabb ár-kockázat,

– Kevesebb stressz – biztonságérzet, bizalom, társaság iránti vágy.

A turisztikai marketinggel foglalkozók is előszeretettel alkalmazzák a csomagokat a vendégszám növelésére, különösen a főszezonon kívüli időszakokban. Az ilyen csomagok különösen vonzóak, amennyiben alacsonyabb áron kínálják őket.

A termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtóknak jelentett előnyök:

– A csomagok kialakítása gyakran vonzó az utazásszervezők és utazási irodák számára a termék vagy a régió programozásakor, különösen akkor, ha egyetlen attrakcióról vagy kevés számú férőhellyel rendelkező szálláshelyről van szó.

– A csomag foglalására fenntartott telefonszám szintén vonzó lehet, hiszen egyszerűsíti a foglalások kezelését: ha valaki azt a számot hívja, biztos, hogy a csomag minden elemét igénybe kívánja venni.

 • A csomagok jelentősen javíthatják az üzleti eredményeket a főszezonon kívüli időszakokban. A vonzó árkialakítás további indok lehet arra, hogy a turisták ezen időszakokra foglaljanak csomagokat.
 • A csomagok segítségével új piaci pozíciók, új célcsoportok érhetőek el. A rugalmas „csomagolási módszerek” kiváló ár-érték arányt képviselnek. Ezek az új módszerek az egyre növekvő szabad és független utazói réteget célozhatják meg, akik számára fontos a megfelelő érték az adott árért.

Az utazásszervezők és utazási irodák jelentős közvetítők az elosztási rendszerben. A kisebb szolgáltatóknak számos előnyt tudnak biztosítani, mint például:

– nagyobb piaci szegmensek elérése,

– segítség nyújtása a termék marketingjében,

– nagy tételben történő vásárlással, növelik a foglaltságot és kihasználtságot,

 • csökkenthetők a promóciós költségek.

A csomagkialakítás további szempontjai:

– Időzítés – különösen a szezonális szolgáltatások ajánlhatók ki jól csomagokban; a csomagok hasznosak lehetnek a főszezonban is;

– Árképzés – az árakat legalább 12 hónapig garantálni kell; bizonyosodjunk meg, hogy minden költség szerepel az árban, megfelelő profithányaddal együtt;

– Jutalék – a csomag utazásszervező általi értékesítésekor jutalékot is kell fizetnünk (ez általában 10 %);

 • Fejlesztési elvárások – a csomagoknak is kell bizonyos bevezetési idő, a megtérülés fokozatos. A profit 2-3 év alatt jelentkezik, hatékony promócióval és értékesítéssel azonban ez az idő lerövidíthető. Gondoljunk a foglalási rendszerekre!

Néhány jó tanács:

– Legyünk proaktívak! Állítsunk össze ember- és piac-orientált csomagokat!

– Csak olyan mértékben csökkentsük az árat, hogy az ne menjen a haszon és a minőség kárára!

– Okosan alakítsuk az árakat, győződjünk meg róla, hogy minden elem, a jutalék is, benne foglaltatik.

– Olyan elemekből állítsuk össze a csomagot, melyek azonnal variálhatók, az azonosított célcsoport igényeinek megfelelően.

– Jó előre kell tervezni, beszámítva a kellő promóciós és foglalási időszakokat is.

– Fokozatos pénzügyi megtérülésre számítsunk!

– Győződjünk meg róla, hogy a személyzet jól képzett, információkész és lelkes.

Ők egyben értékesítők is lesznek.

 • Hagyjunk bizonyos rugalmasságot az egyénileg utazóknak is!
 • Legyünk biztosak abban, hogy amit kínálunk, azt nyújtani is tudjuk!

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) a kedvezményt nyújtó partnerekkel megállapodás van.

Azok a siket és a nagyothalló emberek, akik szövetségnek tagjai érvényes SINOSZ tagsági igazolványuk felmutatásával különböző kedvezményekben részesülhetnek.

 • Az utazáshoz igénybe vehető kedvezményt a 85/2007 (IV.25.) számú Kormányrendelet szabályozza.
 • Az egyéb kedvezményeket helyi, belső rendeletek, vagy a SINOSZ és a kedvezményt nyújtó partner közötti megállapodás szabályozza.
 • A kedvezményekről a linkekre, illetve a logókra/ képekre kattintva siket és a nagyothalló SINOSZ tagok kaphatnak bövebb információt.
 • A tervezett látogatást megelőzően mindig érdemes tájékozkódni az egyes intézmények és szolgáltatók honlapján, hogy esetleges áremelésekről, vagy más változásokról időben tudomást szerezzenek sinosz tagok!

Sinosz tagok ilyen kedvezményekben elérhetőek sinosz weboldalán.

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet

a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

A Kormány a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 100. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § *  E rendelet hatálya valamennyi olyan múzeumra, közérdekű muzeális gyűjteményre és kiállítóhelyre (a továbbiakban együtt: muzeális intézmény) kiterjed, amelyik a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott működési engedéllyel rendelkezik.

2. § *  (1) *  Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,

f) közoktatásban dolgozó pedagógus,

g) a 70. életévét betöltötte.

(2) *  Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) *  18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

(3) *  A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c) *  amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b)pontjában foglalt eset kivételével,

d) *  amennyiben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül.

(4) *  Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.

(5) *  A miniszter – a muzeális intézmény kérésére – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 94. §-a szerinti kiállítási garanciával megvalósuló, legfeljebb egy évig tartó időszaki kiállítások esetében a kedvezmények, illetve kedvezményezettek körét az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknál szűkebb körben állapíthatja meg.

(6) *  A muzeális intézmény vezetője egyes kiállítások látogatóinak, illetve a látogatók meghatározott körének az (1)-(4) bekezdésben foglaltakon túl további kedvezményeket is adhat. Így különösen a helyi nevelési-oktatási intézményekbe járó tanulóknak és gyermekeknek, valamint pedagógusaiknak a muzeális intézmény és a nevelési-oktatási intézmény között – a kulturális örökség megismertetésének a nevelési, illetve pedagógiai programba történő beépítése céljából – létrejött megállapodás alapján.

3. § A kedvezményekre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.

4. § A muzeális intézménynek a nyitvatartási rendjéről, a belépődíjakról, a kedvezményekről, illetve a szolgáltatásokról magyarul és legalább egy világnyelven, jól látható módon tájékoztatnia kell a közönséget.

5. § *  Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelethez * 

Forrás: net.jogtar.hu

Térítésmentes állami horgászjegy a hallási fogyatékos személyek számára

2013. június 10-én fogadta el a Parlament a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényt, ezzel együtt dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő módosító javaslatát is.

A módosításnak köszönhetően az állami jegy a hallás- vagy látássérült és a mozgáskorlátozott horgászok számára is térítésmentesen megváltható, amennyiben állapotukat hivatalos okmánnyal tudják igazolni.

A nem életkor alapján mentesülőknek a jelenlegi jogszabályok szerint a halgazdálkodási hatóság állít ki igazolást a díjmentességről az orvosi papírok alapján. Ennek menetéről a legközelebbi megyei kormányhivatal elérhetőségén lehet érdeklődni, ahol a halgazdálkodási felügyelőt kell keresni. (forrás: MOHOSZ)

A területi jegyekért továbbra is fizetniük kell a hallássérült horgászoknak is!

2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről

41. § (1) Az állami halászjegy, az állami horgászjegy, valamint a turista állami horgászjegy díj ellenében váltható.

(2) Mentesül az állami horgászjegy díjának megfizetése alól

a) a 70. életévét betöltött, ..

d) az állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási fogyatékos,

e) a vak vagy gyengénlátó személy.

(3) Mentesül az állami halászjegy díjának megfizetése alól a 70. életévét betöltött személy.

Utazási kedvezmények

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége érvényes tagsági igazolványának birtokában jelentős mértékű utazási kedvezményekkel élhetnek tagjaink.

Az utazás során igénybe vehető kedvezményt a 85/2007 (IV.25.) sz. Kormányrendelet szabályozza.

A helyi közlekedésben  – Budapest és a magyar városok helyi, menetrend szerinti járatain – 100%-os kedvezménnyel utazhatnak a siket és nagyothalló személyek, a SINOSZ érvényes, arcképes tagsági igazolványának felmutatásával, a rendeletben szabályozott feltételek szerint.

A helyközi közlekedésben 90%-os kedvezménnyel vásárolhatnak menetjegyet, illetve bérletet a SINOSZ tagjai.

 • Az utazási kedvezmények valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) során igénybe vehetőek. A kedvezmény csak belföldön, Magyarország területén érvényes.
 • A vasúti személyszállításban az utazási kedvezmények – a rendeletben meghatározott kivételekkel – a 2. kocsiosztályra érvényesekAz utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre nem vonatkozik, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket…
 • A kedvezmény 1 fő kísérőre is vonatkozik, abban az esetben, ha a siket vagy nagyothalló személlyel együtt utazik. A kísérő számára kedvezményes árú bérlet vásárlására nincs lehetőség!

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Az utazási kedvezmények igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

1. § (1) A belföldi menetrend szerinti közforgalmú közlekedésben utazót az 1. mellékletben meghatározott közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény (a továbbiakban: utazási kedvezmény) illeti meg.

(2) *  A rendeletben meghatározott utazási kedvezmények kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban vehetők igénybe. Nemzetközi utazásra, valamint a nemzetközi utazás magyarországi szakaszára az utazási kedvezmények nem vehetők igénybe.

(3) Az e rendelet szerinti utazási kedvezmények igénybevételére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag természetes személyek jogosultak.

(4) * 

(5) Az utazási kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

(6) *  A vasúti személyszállításban az utazási kedvezmények – az e rendeletben meghatározott kivételekkel – a 2. kocsiosztályra érvényesek. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre nem vonatkozik, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket, valamint a hadirokkant személyt és igazolt esetben kísérőjét, a hadiözvegyet, valamint a pótjegy tekintetében a menekültként vagy oltalmazottként elismerését kérő, a menedékesként elismerését kérő személyt.

(7) A helyközi közlekedésben az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmények valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) során igénybe vehetőek.

(8) A helyi közlekedésben az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmények valamennyi olyan település helyi közlekedési hálózatán, utazási viszonylatban és járaton igénybe vehetőek, amelyekre a helyi önkormányzat által a közforgalmú menetrend szerinti helyi személyszállításra megállapított legmagasabb ár kiterjed.

Az utazási kedvezmények igénybevételére jogosultak

2. § Az életkora alapján az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezményre jogosult:

a) a felnőtt kíséretében utazó gyermek a 6. életéve betöltéséig, a vasúti személyszállításban bármely kocsiosztályon;

b) a gyermek 6 éves korától 14. életéve betöltéséig;

c) *  65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, a letelepedett jogállású személy, a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy), valamint nemzetközi szerződés rendelkezése esetén a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa vagy bármely más személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával;

d) a külön jogszabályok alapján a nyugdíjfolyósító szerv által megállapított nyugellátásban részesülő 65 éven felüli külföldi állampolgár, a nyugdíjfolyósító szerv igazolása és bármely, a személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával;

e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) hatálya alá tartozó 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és a 65. életévét betöltött hozzátartozója a nevére kiállított „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány” felmutatásával;

f) *  évente 4 alkalommal menettérti utazásra

fa) a Szátv. 8. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 6. és 65. életév közötti külföldi állampolgár a nevére kiállított „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány” felmutatásával;

fb) * 

g) a 65 éven felüli menekült.

3. § (1) *  Óvodai, tanulói, hallgatói jogviszonya alapján az 1. mellékletben meghatározott kedvezményre jogosult: * 

a) a 6 éven felüli óvodás a szolgáltató által – az óvoda igazolása alapján – a részére kiállított igazolvány felmutatásával;

b) *  ha az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti diákigazolvánnyal vagy az ott meghatározott igazolással (a továbbiakban együtt: diákigazolvány) rendelkezik,

ba) az oktatási intézmények nappali rendszerű iskolai oktatás, nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő tanulója 18 éves korig, vagy a középiskolai tanulói jogviszonyt igazoló diákigazolvány érvényességének lejártáig:

1. bármely viszonylatban korlátlan számú kedvezményes menetjeggyel,

2. a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény között kedvezményes bérlettel,

3. bármely viszonylatban megváltható, viszonylati kötöttségű kedvezményes bérlettel,

bb) az oktatási intézmények levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő tanulója a lakóhely és az oktatási intézmény között megváltható kedvezményes menetjeggyel,

bc) a felsőoktatási intézmények nappali és esti tanrendben részt vevő hallgatója:

1. bármely viszonylatban korlátlan számú kedvezményes menetjeggyel,

2. a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény között, kedvezményes bérlettel,

bd) a felsőoktatási intézmények levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő hallgatója a lakóhely és az oktatási intézmény között megváltható kedvezményes menetjeggyel;

c) *  a Szátv. 10. §-ának (1) bekezdésében meghatározott oktatási intézmények nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, hallgatója, ha a jogosultságát a „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány” e célra rendszeresített mellékletével igazolja;

d) *  a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a köznevelési szolgáltatást nyújtó köznevelési intézmény, korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény székhelye (telephelye) és a lakóhely (tartózkodási hely) között a köznevelési szolgáltatást nyújtó köznevelési intézmény, a korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény igazolása alapján. A kedvezmény attól függetlenül megilleti a sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót, hogy a köznevelési szolgáltatást bentlakással, rendszeres vagy alkalmi bejárással, a többségi köznevelési szolgáltatást nyújtó intézményben vagy a fogyatékosság típusa szerint létrehozott intézményben veszi igénybe;

e) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott nappali, illetve szakosított ellátást nyújtó intézmény bentlakója, vagy oda rendszeresen, illetve esetenként bejáró gondozottja a gondozott lakóhelye (tartózkodási helye) és az ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény székhelye (telephelye) között, az ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény igazolása alapján;

f) az e) pont szerinti bentlakó gondozott látogatója a lakóhelye (tartózkodási helye) és az ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény székhelye (telephelye) között;

g) *  a 18. életéve betöltéséig az az álláskereső, aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt, a állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) igazolása alapján, a képzésben részt vevő lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye közötti utazásra;

h) *  az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali oktatás munkarendje vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, illetve hallgatója, amely az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban működik, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

(2) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott személyek legfeljebb két kísérője (szülő vagy megbízottja) azonos mértékű kedvezményre jogosult az intézmény székhelye és a gyermek (óvodás, diák, gondozott) lakóhelye (tartózkodási helye) közötti utazás során az intézmény által kiállított igazoláson feltüntetett kísérői létszámnak megfelelően.

(3) A helyközi közlekedésben az (1) bekezdés ba) 2. pont, bb) pont, valamint a bc) 2. pont szerinti, az óvodás, tanuló, hallgató lakóhelye (tartózkodási helye) és az oktatási intézmény vagy a gyakorlati foglalkozás, illetve az óvoda székhelye közötti utazásra vonatkozó bérletkedvezmény a vasúton és autóbuszon végzett személyszállításban kombináltan is igénybe vehető. Az utazási viszonylat megállapítására a diákigazolvány, illetve a szolgáltató által kiállított igazolvány szolgál. A személyszállítási szolgáltató az utazási viszonylat bejegyzésére – a diák kérésére, illetve ha ez az utazási kedvezmény megállapításához szükséges – külön igazolást ad ki, amelynek érvényességét a diákigazolvány érvényességének megfelelően tanévre/tanulmányi félévre hosszabbítja meg. Ha a jogosultság viszonylata az oktatás helyének ideiglenes változása miatt a diákigazolványból nem állapítható meg, azt a tanuló, hallgató az oktatási intézmény által kiadott, az ideiglenes változás időtartamára érvényes külön igazolással pótolhatja.

(4) A kedvezmények a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de legkésőbb

a) a tanévre, illetve a tanév II. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév októberi,

b) a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév márciusi

havijegy érvényességi idejének lejártáig vehetők igénybe.

(5) *  Az (1) bekezdés b) pont szerinti igazolás a kedvezményt igénybevevő személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal rendelkezőknek, annak együttes felmutatásával érvényes.

4. § (1) *  Az „Ellátottak utazási utalványa” alapján évente 16 alkalommal az 1. mellékletben meghatározott kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a 65. életévét be nem töltött:

a) személy, aki

aa) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pontja alapján saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül,

ab) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti hozzátartozói nyugellátásban részesül,

ac) 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban [a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontjában meghatározott ellátások] részesült,

ad) rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,

ae) rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociálisjáradékra volt jogosult,

af) rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül,

b) külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,

c) nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,

d) gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy.

(2) A kedvezményre jogosult választása szerint két 50%-os kedvezményes utazási lehetőség összevonásával 90%-os magasabb kedvezményt is igénybe vehet.

(3) *  Az „Ellátottak utazási utalványa” 16 kedvezményének felhasználását követően az (1) bekezdésben meghatározott személy még két alkalommal jogosult 90%-os kedvezménnyel utazni.

(4) Az (1) bekezdés a)-c) pontban meghatározott, kedvezményre jogosult személy az őt megillető kedvezményt házastársával (élettársával) megoszthatja, ha házastársa (élettársa) az öregségi nyugdíjkorhatárt [1997. évi LXXXI. törvény II. fejezete] már elérte.

(5) A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt.

(6) A „GY”, „Gyám”, illetve „GO” megjelölésű utalványokat a gyám és a gyámolt, valamint a gondnok és gondnokolt személy – életkortól függetlenül – megosztva használhatja.

(7) *  Az „Ellátottak utazási utalványá”-t a nyugdíjfolyósító szerv állítja ki, és minden év március 31. napjáig megküldi azon jogosultaknak, akik az utalvány kiküldése évének április 1. napját megelőzően még nem töltötték be a 65. életévüket. A külföldről hazatelepült magyar állampolgár utazási utalványát a hazatelepülés, valamint a nyugellátás tényének hitelt érdemlő igazolása mellett a nyugdíjfolyósító szerv adja ki. Az utazási utalvány a rajta feltüntetett érvényességi idő kezdete előtt is felhasználható.

(8) *  Az „Ellátottak utazási utalványá”-ra az utazás megkezdésének helyét és idejét a jegyváltáskor szükséges bejegyezni.

(9) Egy utazási alkalomnak tekintendő a kiindulási és a célállomás közötti egyirányú – közvetlen vagy átszállásos – utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik. A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás esetén az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig igényelhető.

(10) *  Az „Ellátottak utazási utalványa” a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-éig érvényes.

5. § Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult:

a) *  az az álláskereső, aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt, a képzésben részt vevő lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye közötti utazásra, a járási hivatal által kiadott igazolás alapján;

b) *  az a személy a helyi személyszállításban, aki az aktív korúak ellátására jogosult, ha munkaviszonyban nem áll, a járási hivatal igazolása szerint.

6. § *  Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult

a) a tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, valamint a menedékeskénti elismerését kérő személy, továbbá

b) a menekült és a menedékes

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által kiállított igazolás alapján az igazolásban meghatározott viszonylatra és alkalommal. * 

7. § (1) „Utazási utalvány” alapján évente 12 alkalommal, az 1. mellékletben meghatározott kedvezményű menettérti utazásra jogosult:

a) *  a költségvetési szervek és intézmények – beleértve az önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szerveket is – közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati, honvédelmi alkalmazotti vagy hivatásos szolgálati jogviszony, ideértve a bírói, az igazságügyi és az ügyészségi szolgálati viszonyt is, keretében foglalkoztatott, valamint a közigazgatási szerveknél ügykezelőként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott (továbbfoglalkoztatott) dolgozója,

b) *  az egyházi jogi személyek, a társadalmi szervezetek, továbbá az alapítványok azon dolgozója, aki az apontban hivatkozott személlyel azonos munkakört tölt be kórházakban, szociális szolgáltatókban, alsó-, közép- és felsőfokú nevelési, oktatási intézményekben. * 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságot a munkahely útján igényelhető, a 2. melléklet szerinti utalvány alapján lehet megszerezni, ha a jogosult legalább egyéves – bármely munkáltatónál eltöltött – munkaviszonnyal rendelkezik. *  Az igényjogosultság alapjául szolgáló munkaviszony számításához a részidőket össze kell adni.

(3) A 2. melléklet szerinti „Utazási utalvány”-t a munkáltató minden év március 31. napjáig az (1)-(2) bekezdés szerint jogosultak rendelkezésére bocsátja. Az utazási utalvány a rajta feltüntetett érvényességi idő kezdete előtt is felhasználható.

(4) Az „Utazási utalvány”-ra az utazás megkezdésének helyét és idejét a jegyváltáskor a személyszállítási szolgáltató bejegyzi.

(5) Egy utazási alkalomnak tekintendő a kiindulási és a célállomás közötti egyirányú – közvetlen vagy átszállásos – utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik. A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás esetén az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig vehető igénybe.

8. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult:

a) *  korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkezik;

b) *  korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes igazolványával utazó hallássérült személy;

c) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján;

d) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján;

e) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel az a)-d) pontban meghatározott személlyel együtt utazó személy;

f) a hadirokkant, hadiözvegy a hadigondozási igazolványa és személyi igazolványa felmutatásával, a vasúti közlekedésben bármely kocsiosztályon;

g) *  a hadirokkant kísérője, ha a hadirokkant az orvosszakértői szerv szakvéleménye alapján kísérőre szorul, és azt a hadigondozási igazolvány tartalmazza, a vasúti közlekedésben bármely kocsiosztályon;

h) a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkant családtagja;

i) *  a rokkantsági járadékos, ha ezt a kifizetőhely igazolja (helyi közlekedésben).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak tekintetében igényjogosult családtagnak minősül a kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek. A családtag igényjogosultságát személyi igazolvánnyal és a jogosultságot megalapozó okmánnyal kell igazolni.

(3) *  Az (1) bekezdés a)c) és d) pontjában meghatározott személyek a kedvezményre való jogosultságot – a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkező személyek kivételével – a központi nyugdíjbiztosítási szerv által kiadott sorszámozott igazolvánnyal igazolják. A kedvezmény érvényesítésekor a sorszámozott igazolvány mellé személyi igazolvány vagy egyéb személyazonosságot igazoló okmány felmutatása is megkövetelhető.

9. § (1) Utaslétszám alapján utazási kedvezmény igénybevételére jogosult:

a) a legalább 10 főből álló óvodás csoport tagja és 10 gyermekenként 3 fő kísérő az óvoda által az utazás napjára kiállított és igazolt utaslista alapján;

b) a 10 éven aluli gyermekek – legalább 6 gyermekből álló – csoportja együttes utazása esetén a velük utazó 2 kísérő a csoportos utazást szervező előzetes megrendelése alapján. 10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként további 2 kísérő;

c) *  a nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő diákok csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb egy fő kísérő;

d) a gyermekotthonban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő 2 nevelő a gyermekközpont által az utazás napjára kiállított utaslista alapján. 10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fő kísérő jogosult a kedvezményre;

e) *  évente egy alkalommal menettérti utazásra

ea) a Szátv. 8. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott 18 éven aluli személyek legalább tíz főből álló csoportja és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérője,

eb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 18 éven aluli személyek legalább tíz főből álló csoportja és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérője

a csoportos utazást szervező előzetes megrendelése alapján;

f) a szülő (szülők) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermekük, a személyazonosság és a feltételek igazolására alkalmas okmány(ok) felmutatásával,

fa) ha a gyermekek 18 éven aluliak, vagy

fb) *  ha a gyermekek 26 éven aluliak és a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók, hallgatók diákigazolványával rendelkeznek, vagy, * 

fc) ha valamely gyermekre tekintettel – életkortól függetlenül – magasabb összegű családi pótlék jár, és ezt a kifizetőhely igazolja.

(2) Az (1) bekezdés f) pontja tekintetében, amennyiben a család valamely tagja egyéb kedvezményre való jogosultsággal rendelkezik, annak igénybevételével utazhat, és az nem érinti a többi családtag kedvezményre való jogosultságát.

A helyi közlekedésben igénybe vehető utazási kedvezmények különös szabályai

10. § Az 1-9. §-ban meghatározott jogosultak a helyi közlekedésben az 1. mellékletben foglaltak szerint jogosultak a települési önkormányzat árrendeletében rendszeresített kedvezményes bérlet igénybevételére.

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések * 

11. § (1) Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően teljesített utazásokra kell alkalmazni.

(2) * 

(3) * 

Az Európai Unió jogának való megfelelés * 

12. § *  Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés f) pont és 21. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.

Vásárlási kedvezmények

Nemadomfel Aranykártya felmutatásával 25 % kedvezménnyel vásárolhattok a Nem Adom Fel Cafe & Bar-ban! A kedvezmény saját, éttermi fogyasztásra vonatkozik, alkoholos italok és termékek esetén nem alkalmazható. A kártyát a kávézó pultjánál lehet kiváltani. A kártya igénylése ingyenes, és regisztrációhoz kötött. Igénylésnél a jogosultságot igazoló iratokat (a SINOSZ tagsági igazolvány, személyi igazolvány és lakcímkártya) szükséges felmutatni.

További tudnivalók: http://nemadomfelkavezo.hu/index.html

A speciális turisztikai csomagok a magyar, európai unió, amerikai siket és a nagyothalló turisták számára

Ahhoz, hogy a turisztikai terméket eladhassuk a hallássérült turistáknak, könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. A speciális csomagok kialakítása fejlesztheti az üzletmenetet, a látogatóknak pedig speciálisan kedvező árú, vonzó és kényelmes üdülési lehetőséget kínál.

Az utazási csomag olyan szolgáltatás, mely a következők közül legalább kettőt tartalmaz: utazás, szállás és kapcsolódó szolgáltatások (pl. étkezés, idegenvezetés, kulturális programok stb.) A szolgáltatásokat mindig együtt értékesítik, ezért is nevezik őket csomagnak.

A speciális csomagok kialakítása kiváló lehetőség arra, hogy a nagyobb – kisebb vállalkozások kapcsolatokat építsenek más, termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtókkal. Mindez azt jelenti, hogy egy sor terméket egy csomaggá „kombinálunk”, majd pedig meghatározott célcsoport számára értékesítjük.

A speciális csomag általában egymást kiegészítő szolgáltatásokból áll, mint pl. szálláshelyek, látnivalók, étkezések és más kapcsolódó szolgáltatások. A speciális csomagok vonzóbbá tehetik az egyes termékeket a hallássérült turisták számára, és főszezonon kívüli időszakokban is hozhat vendégeket.

A speciálisan kedvező árkialakítás ugyancsak vonzó lehet, főként a gyengébb forgalmú időszakokban.

Hogy könnyebb legyen, képzeljünk el egy gépet, amely a különböző, de egymáshoz kapcsolható elemekből egy komplex termékcsomagot készít:

Az eredmény: egy utazási csomag – pl. 3 nap / 2 éjszaka hosszú hétvége, szállodában, félpanzióval, egy termál gyógyfürdői belépőjegy, részvétel egy masszáson, és egy városnézési túra vagy vártúra.

A speciális turisztikai csomagok összeállítása egy folyamat, melynek során a központi termékhez a siket és a nagyothalló turisták igényeinek, kívánságainak megfelelő kiegészítő szolgáltatásokat adunk. 

Majd az egész csomagot kínáljuk a siket és a nagyothalló turistáknak, akik a kívánt élményt így egyként vásárolhatják meg.

A speciális csomagok kiajánlása számos előnyt kínál a potenciális turisták számára. Először is kényelmet, jelentősen csökkentve azt az időt, mely az adott desztináció kínálatának feltérképezésével jár. Másodszor vonzó, mert egy vásárlással mindent „megvehetnek”, amely az utazáskor szükséges, beleértve a szállást és a látnivalókat is. A tematikus csomagok különösen vonzóak lehetnek, hiszen az érdeklődésüknek megfelelő minden ajánlat megtalálható benne. Az efféle csomag, benne a látnivalók, az ellátás, szállás, és egyéb tevékenységek mind egy bizonyos érdeklődési körnek kerül összeállításra, mint például a történelem vagy a művészetek.

A csomag megvásárlása az árban jelentkező kedvezményeket is jelenti. Az ár a legtöbb turista számára fontos kérdés, hiszen meghatározott költségvetéssel rendelkeznek egy – egy utazáshoz. Ugyanakkor, egy potenciális turista nehéznek találja az előzetes kalkuláció elvégzését, hiszen számtalan különböző terméket és szolgáltatást kell „beszereznie”. A csomagár, amely tartalmazza a látnivalókat, közlekedést és ellátást, jelentősen csökkenti a bizonytalanságot, hogy mire kell majd az utazás során költeni.

A turisták számára nyújtott előnyök a következőkben foglalhatók össze:

– Az adott desztináció információinak felkutatására fordított idő csökkentése,

– Megtakarítások – költségcsökkentés,

– Könnyű vásárlás, fizetés és tervezés,

– Valamennyi termék és szolgáltatás az érdeklődési körnek megfelelő,

– Alacsonyabb ár-kockázat,

– Kevesebb stressz – biztonságérzet, bizalom, társaság iránti vágy.

A turisztikai marketinggel foglalkozók is előszeretettel alkalmazzák a csomagokat a vendégszám növelésére, különösen a főszezonon kívüli időszakokban. Az ilyen csomagok különösen vonzóak, amennyiben alacsonyabb áron kínálják őket.

A termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtóknak jelentett előnyök:

– A csomagok kialakítása gyakran vonzó az utazásszervezők és utazási irodák számára a termék vagy a régió programozásakor, különösen akkor, ha egyetlen attrakcióról vagy kevés számú férőhellyel rendelkező szálláshelyről van szó.

– A csomag foglalására fenntartott telefonszám szintén vonzó lehet, hiszen egyszerűsíti a foglalások kezelését: ha valaki azt a számot hívja, biztos, hogy a csomag minden elemét igénybe kívánja venni.

 • A csomagok jelentősen javíthatják az üzleti eredményeket a főszezonon kívüli időszakokban. A vonzó árkialakítás további indok lehet arra, hogy a turisták ezen időszakokra foglaljanak csomagokat.
 • A csomagok segítségével új piaci pozíciók, új célcsoportok érhetőek el. A rugalmas „csomagolási módszerek” kiváló ár-érték arányt képviselnek. Ezek az új módszerek az egyre növekvő szabad és független utazói réteget célozhatják meg, akik számára fontos a megfelelő érték az adott árért.

Az utazásszervezők és utazási irodák jelentős közvetítők az elosztási rendszerben. A kisebb szolgáltatóknak számos előnyt tudnak biztosítani, mint például:

– nagyobb piaci szegmensek elérése,

– segítség nyújtása a termék marketingjében,

– nagy tételben történő vásárlással, növelik a foglaltságot és kihasználtságot,

 • csökkenthetők a promóciós költségek.

A csomagkialakítás további szempontjai:

– Időzítés – különösen a szezonális szolgáltatások ajánlhatók ki jól csomagokban; a csomagok hasznosak lehetnek a főszezonban is;

– Árképzés – az árakat legalább 12 hónapig garantálni kell; bizonyosodjunk meg, hogy minden költség szerepel az árban, megfelelő profithányaddal együtt;

– Jutalék – a csomag utazásszervező általi értékesítésekor jutalékot is kell fizetnünk (ez általában 10 %);

 • Fejlesztési elvárások – a csomagoknak is kell bizonyos bevezetési idő, a megtérülés fokozatos. A profit 2-3 év alatt jelentkezik, hatékony promócióval és értékesítéssel azonban ez az idő lerövidíthető. Gondoljunk a foglalási rendszerekre!

Néhány jó tanács:

– Legyünk proaktívak! Állítsunk össze ember- és piac-orientált csomagokat!

– Csak olyan mértékben csökkentsük az árat, hogy az ne menjen a haszon és a minőség kárára!

– Okosan alakítsuk az árakat, győződjünk meg róla, hogy minden elem, a jutalék is, benne foglaltatik.

– Olyan elemekből állítsuk össze a csomagot, melyek azonnal variálhatók, az azonosított célcsoport igényeinek megfelelően.

– Jó előre kell tervezni, beszámítva a kellő promóciós és foglalási időszakokat is.

– Fokozatos pénzügyi megtérülésre számítsunk!

– Győződjünk meg róla, hogy a személyzet jól képzett, információkész és lelkes.

Ők egyben értékesítők is lesznek.

 • Hagyjunk bizonyos rugalmasságot az egyénileg utazóknak is!
 • Legyünk biztosak abban, hogy amit kínálunk, azt nyújtani is tudjuk!

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) a kedvezményt nyújtó partnerekkel megállapodás van.

Azok a siket és a nagyothalló emberek, akik szövetségnek tagjai érvényes SINOSZ tagsági igazolványuk felmutatásával különböző kedvezményekben részesülhetnek.

 • Az utazáshoz igénybe vehető kedvezményt a 85/2007 (IV.25.) számú Kormányrendelet szabályozza.
 • Az egyéb kedvezményeket helyi, belső rendeletek, vagy a SINOSZ és a kedvezményt nyújtó partner közötti megállapodás szabályozza.
 • A kedvezményekről a linkekre, illetve a logókra/ képekre kattintva siket és a nagyothalló SINOSZ tagok kaphatnak bövebb információt.
 • A tervezett látogatást megelőzően mindig érdemes tájékozkódni az egyes intézmények és szolgáltatók honlapján, hogy esetleges áremelésekről, vagy más változásokról időben tudomást szerezzenek sinosz tagok!

Sinosz tagok ilyen kedvezményekben elérhetőek sinosz weboldalán.

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet

a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

A Kormány a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 100. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § *  E rendelet hatálya valamennyi olyan múzeumra, közérdekű muzeális gyűjteményre és kiállítóhelyre (a továbbiakban együtt: muzeális intézmény) kiterjed, amelyik a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott működési engedéllyel rendelkezik.

2. § *  (1) *  Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,

f) közoktatásban dolgozó pedagógus,

g) a 70. életévét betöltötte.

(2) *  Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) *  18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

(3) *  A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c) *  amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b)pontjában foglalt eset kivételével,

d) *  amennyiben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül.

(4) *  Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.

(5) *  A miniszter – a muzeális intézmény kérésére – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 94. §-a szerinti kiállítási garanciával megvalósuló, legfeljebb egy évig tartó időszaki kiállítások esetében a kedvezmények, illetve kedvezményezettek körét az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknál szűkebb körben állapíthatja meg.

(6) *  A muzeális intézmény vezetője egyes kiállítások látogatóinak, illetve a látogatók meghatározott körének az (1)-(4) bekezdésben foglaltakon túl további kedvezményeket is adhat. Így különösen a helyi nevelési-oktatási intézményekbe járó tanulóknak és gyermekeknek, valamint pedagógusaiknak a muzeális intézmény és a nevelési-oktatási intézmény között – a kulturális örökség megismertetésének a nevelési, illetve pedagógiai programba történő beépítése céljából – létrejött megállapodás alapján.

3. § A kedvezményekre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.

4. § A muzeális intézménynek a nyitvatartási rendjéről, a belépődíjakról, a kedvezményekről, illetve a szolgáltatásokról magyarul és legalább egy világnyelven, jól látható módon tájékoztatnia kell a közönséget.

5. § *  Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelethez * 

Forrás: net.jogtar.hu

Térítésmentes állami horgászjegy a hallási fogyatékos személyek számára

2013. június 10-én fogadta el a Parlament a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényt, ezzel együtt dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő módosító javaslatát is.

A módosításnak köszönhetően az állami jegy a hallás- vagy látássérült és a mozgáskorlátozott horgászok számára is térítésmentesen megváltható, amennyiben állapotukat hivatalos okmánnyal tudják igazolni.

A nem életkor alapján mentesülőknek a jelenlegi jogszabályok szerint a halgazdálkodási hatóság állít ki igazolást a díjmentességről az orvosi papírok alapján. Ennek menetéről a legközelebbi megyei kormányhivatal elérhetőségén lehet érdeklődni, ahol a halgazdálkodási felügyelőt kell keresni. (forrás: MOHOSZ)

A területi jegyekért továbbra is fizetniük kell a hallássérült horgászoknak is!

2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről

41. § (1) Az állami halászjegy, az állami horgászjegy, valamint a turista állami horgászjegy díj ellenében váltható.

(2) Mentesül az állami horgászjegy díjának megfizetése alól

a) a 70. életévét betöltött, ..

d) az állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási fogyatékos,

e) a vak vagy gyengénlátó személy.

(3) Mentesül az állami halászjegy díjának megfizetése alól a 70. életévét betöltött személy.

Utazási kedvezmények

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége érvényes tagsági igazolványának birtokában jelentős mértékű utazási kedvezményekkel élhetnek tagjaink.

Az utazás során igénybe vehető kedvezményt a 85/2007 (IV.25.) sz. Kormányrendelet szabályozza.

A helyi közlekedésben  – Budapest és a magyar városok helyi, menetrend szerinti járatain – 100%-os kedvezménnyel utazhatnak a siket és nagyothalló személyek, a SINOSZ érvényes, arcképes tagsági igazolványának felmutatásával, a rendeletben szabályozott feltételek szerint.

A helyközi közlekedésben 90%-os kedvezménnyel vásárolhatnak menetjegyet, illetve bérletet a SINOSZ tagjai.

 • Az utazási kedvezmények valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) során igénybe vehetőek. A kedvezmény csak belföldön, Magyarország területén érvényes.
 • A vasúti személyszállításban az utazási kedvezmények – a rendeletben meghatározott kivételekkel – a 2. kocsiosztályra érvényesekAz utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre nem vonatkozik, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket…
 • A kedvezmény 1 fő kísérőre is vonatkozik, abban az esetben, ha a siket vagy nagyothalló személlyel együtt utazik. A kísérő számára kedvezményes árú bérlet vásárlására nincs lehetőség!

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Az utazási kedvezmények igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

1. § (1) A belföldi menetrend szerinti közforgalmú közlekedésben utazót az 1. mellékletben meghatározott közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény (a továbbiakban: utazási kedvezmény) illeti meg.

(2) *  A rendeletben meghatározott utazási kedvezmények kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban vehetők igénybe. Nemzetközi utazásra, valamint a nemzetközi utazás magyarországi szakaszára az utazási kedvezmények nem vehetők igénybe.

(3) Az e rendelet szerinti utazási kedvezmények igénybevételére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag természetes személyek jogosultak.

(4) * 

(5) Az utazási kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

(6) *  A vasúti személyszállításban az utazási kedvezmények – az e rendeletben meghatározott kivételekkel – a 2. kocsiosztályra érvényesek. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre nem vonatkozik, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket, valamint a hadirokkant személyt és igazolt esetben kísérőjét, a hadiözvegyet, valamint a pótjegy tekintetében a menekültként vagy oltalmazottként elismerését kérő, a menedékesként elismerését kérő személyt.

(7) A helyközi közlekedésben az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmények valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) során igénybe vehetőek.

(8) A helyi közlekedésben az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmények valamennyi olyan település helyi közlekedési hálózatán, utazási viszonylatban és járaton igénybe vehetőek, amelyekre a helyi önkormányzat által a közforgalmú menetrend szerinti helyi személyszállításra megállapított legmagasabb ár kiterjed.

Az utazási kedvezmények igénybevételére jogosultak

2. § Az életkora alapján az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezményre jogosult:

a) a felnőtt kíséretében utazó gyermek a 6. életéve betöltéséig, a vasúti személyszállításban bármely kocsiosztályon;

b) a gyermek 6 éves korától 14. életéve betöltéséig;

c) *  65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, a letelepedett jogállású személy, a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy), valamint nemzetközi szerződés rendelkezése esetén a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa vagy bármely más személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával;

d) a külön jogszabályok alapján a nyugdíjfolyósító szerv által megállapított nyugellátásban részesülő 65 éven felüli külföldi állampolgár, a nyugdíjfolyósító szerv igazolása és bármely, a személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával;

e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) hatálya alá tartozó 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és a 65. életévét betöltött hozzátartozója a nevére kiállított „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány” felmutatásával;

f) *  évente 4 alkalommal menettérti utazásra

fa) a Szátv. 8. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 6. és 65. életév közötti külföldi állampolgár a nevére kiállított „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány” felmutatásával;

fb) * 

g) a 65 éven felüli menekült.

3. § (1) *  Óvodai, tanulói, hallgatói jogviszonya alapján az 1. mellékletben meghatározott kedvezményre jogosult: * 

a) a 6 éven felüli óvodás a szolgáltató által – az óvoda igazolása alapján – a részére kiállított igazolvány felmutatásával;

b) *  ha az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti diákigazolvánnyal vagy az ott meghatározott igazolással (a továbbiakban együtt: diákigazolvány) rendelkezik,

ba) az oktatási intézmények nappali rendszerű iskolai oktatás, nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő tanulója 18 éves korig, vagy a középiskolai tanulói jogviszonyt igazoló diákigazolvány érvényességének lejártáig:

1. bármely viszonylatban korlátlan számú kedvezményes menetjeggyel,

2. a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény között kedvezményes bérlettel,

3. bármely viszonylatban megváltható, viszonylati kötöttségű kedvezményes bérlettel,

bb) az oktatási intézmények levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő tanulója a lakóhely és az oktatási intézmény között megváltható kedvezményes menetjeggyel,

bc) a felsőoktatási intézmények nappali és esti tanrendben részt vevő hallgatója:

1. bármely viszonylatban korlátlan számú kedvezményes menetjeggyel,

2. a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény között, kedvezményes bérlettel,

bd) a felsőoktatási intézmények levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő hallgatója a lakóhely és az oktatási intézmény között megváltható kedvezményes menetjeggyel;

c) *  a Szátv. 10. §-ának (1) bekezdésében meghatározott oktatási intézmények nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, hallgatója, ha a jogosultságát a „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány” e célra rendszeresített mellékletével igazolja;

d) *  a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a köznevelési szolgáltatást nyújtó köznevelési intézmény, korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény székhelye (telephelye) és a lakóhely (tartózkodási hely) között a köznevelési szolgáltatást nyújtó köznevelési intézmény, a korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény igazolása alapján. A kedvezmény attól függetlenül megilleti a sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót, hogy a köznevelési szolgáltatást bentlakással, rendszeres vagy alkalmi bejárással, a többségi köznevelési szolgáltatást nyújtó intézményben vagy a fogyatékosság típusa szerint létrehozott intézményben veszi igénybe;

e) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott nappali, illetve szakosított ellátást nyújtó intézmény bentlakója, vagy oda rendszeresen, illetve esetenként bejáró gondozottja a gondozott lakóhelye (tartózkodási helye) és az ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény székhelye (telephelye) között, az ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény igazolása alapján;

f) az e) pont szerinti bentlakó gondozott látogatója a lakóhelye (tartózkodási helye) és az ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény székhelye (telephelye) között;

g) *  a 18. életéve betöltéséig az az álláskereső, aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt, a állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) igazolása alapján, a képzésben részt vevő lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye közötti utazásra;

h) *  az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali oktatás munkarendje vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, illetve hallgatója, amely az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban működik, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

(2) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott személyek legfeljebb két kísérője (szülő vagy megbízottja) azonos mértékű kedvezményre jogosult az intézmény székhelye és a gyermek (óvodás, diák, gondozott) lakóhelye (tartózkodási helye) közötti utazás során az intézmény által kiállított igazoláson feltüntetett kísérői létszámnak megfelelően.

(3) A helyközi közlekedésben az (1) bekezdés ba) 2. pont, bb) pont, valamint a bc) 2. pont szerinti, az óvodás, tanuló, hallgató lakóhelye (tartózkodási helye) és az oktatási intézmény vagy a gyakorlati foglalkozás, illetve az óvoda székhelye közötti utazásra vonatkozó bérletkedvezmény a vasúton és autóbuszon végzett személyszállításban kombináltan is igénybe vehető. Az utazási viszonylat megállapítására a diákigazolvány, illetve a szolgáltató által kiállított igazolvány szolgál. A személyszállítási szolgáltató az utazási viszonylat bejegyzésére – a diák kérésére, illetve ha ez az utazási kedvezmény megállapításához szükséges – külön igazolást ad ki, amelynek érvényességét a diákigazolvány érvényességének megfelelően tanévre/tanulmányi félévre hosszabbítja meg. Ha a jogosultság viszonylata az oktatás helyének ideiglenes változása miatt a diákigazolványból nem állapítható meg, azt a tanuló, hallgató az oktatási intézmény által kiadott, az ideiglenes változás időtartamára érvényes külön igazolással pótolhatja.

(4) A kedvezmények a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de legkésőbb

a) a tanévre, illetve a tanév II. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév októberi,

b) a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév márciusi

havijegy érvényességi idejének lejártáig vehetők igénybe.

(5) *  Az (1) bekezdés b) pont szerinti igazolás a kedvezményt igénybevevő személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal rendelkezőknek, annak együttes felmutatásával érvényes.

4. § (1) *  Az „Ellátottak utazási utalványa” alapján évente 16 alkalommal az 1. mellékletben meghatározott kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a 65. életévét be nem töltött:

a) személy, aki

aa) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pontja alapján saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül,

ab) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti hozzátartozói nyugellátásban részesül,

ac) 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban [a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontjában meghatározott ellátások] részesült,

ad) rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,

ae) rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociálisjáradékra volt jogosult,

af) rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül,

b) külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,

c) nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,

d) gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy.

(2) A kedvezményre jogosult választása szerint két 50%-os kedvezményes utazási lehetőség összevonásával 90%-os magasabb kedvezményt is igénybe vehet.

(3) *  Az „Ellátottak utazási utalványa” 16 kedvezményének felhasználását követően az (1) bekezdésben meghatározott személy még két alkalommal jogosult 90%-os kedvezménnyel utazni.

(4) Az (1) bekezdés a)-c) pontban meghatározott, kedvezményre jogosult személy az őt megillető kedvezményt házastársával (élettársával) megoszthatja, ha házastársa (élettársa) az öregségi nyugdíjkorhatárt [1997. évi LXXXI. törvény II. fejezete] már elérte.

(5) A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt.

(6) A „GY”, „Gyám”, illetve „GO” megjelölésű utalványokat a gyám és a gyámolt, valamint a gondnok és gondnokolt személy – életkortól függetlenül – megosztva használhatja.

(7) *  Az „Ellátottak utazási utalványá”-t a nyugdíjfolyósító szerv állítja ki, és minden év március 31. napjáig megküldi azon jogosultaknak, akik az utalvány kiküldése évének április 1. napját megelőzően még nem töltötték be a 65. életévüket. A külföldről hazatelepült magyar állampolgár utazási utalványát a hazatelepülés, valamint a nyugellátás tényének hitelt érdemlő igazolása mellett a nyugdíjfolyósító szerv adja ki. Az utazási utalvány a rajta feltüntetett érvényességi idő kezdete előtt is felhasználható.

(8) *  Az „Ellátottak utazási utalványá”-ra az utazás megkezdésének helyét és idejét a jegyváltáskor szükséges bejegyezni.

(9) Egy utazási alkalomnak tekintendő a kiindulási és a célállomás közötti egyirányú – közvetlen vagy átszállásos – utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik. A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás esetén az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig igényelhető.

(10) *  Az „Ellátottak utazási utalványa” a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-éig érvényes.

5. § Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult:

a) *  az az álláskereső, aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt, a képzésben részt vevő lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye közötti utazásra, a járási hivatal által kiadott igazolás alapján;

b) *  az a személy a helyi személyszállításban, aki az aktív korúak ellátására jogosult, ha munkaviszonyban nem áll, a járási hivatal igazolása szerint.

6. § *  Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult

a) a tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, valamint a menedékeskénti elismerését kérő személy, továbbá

b) a menekült és a menedékes

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által kiállított igazolás alapján az igazolásban meghatározott viszonylatra és alkalommal. * 

7. § (1) „Utazási utalvány” alapján évente 12 alkalommal, az 1. mellékletben meghatározott kedvezményű menettérti utazásra jogosult:

a) *  a költségvetési szervek és intézmények – beleértve az önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szerveket is – közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati, honvédelmi alkalmazotti vagy hivatásos szolgálati jogviszony, ideértve a bírói, az igazságügyi és az ügyészségi szolgálati viszonyt is, keretében foglalkoztatott, valamint a közigazgatási szerveknél ügykezelőként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott (továbbfoglalkoztatott) dolgozója,

b) *  az egyházi jogi személyek, a társadalmi szervezetek, továbbá az alapítványok azon dolgozója, aki az apontban hivatkozott személlyel azonos munkakört tölt be kórházakban, szociális szolgáltatókban, alsó-, közép- és felsőfokú nevelési, oktatási intézményekben. * 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságot a munkahely útján igényelhető, a 2. melléklet szerinti utalvány alapján lehet megszerezni, ha a jogosult legalább egyéves – bármely munkáltatónál eltöltött – munkaviszonnyal rendelkezik. *  Az igényjogosultság alapjául szolgáló munkaviszony számításához a részidőket össze kell adni.

(3) A 2. melléklet szerinti „Utazási utalvány”-t a munkáltató minden év március 31. napjáig az (1)-(2) bekezdés szerint jogosultak rendelkezésére bocsátja. Az utazási utalvány a rajta feltüntetett érvényességi idő kezdete előtt is felhasználható.

(4) Az „Utazási utalvány”-ra az utazás megkezdésének helyét és idejét a jegyváltáskor a személyszállítási szolgáltató bejegyzi.

(5) Egy utazási alkalomnak tekintendő a kiindulási és a célállomás közötti egyirányú – közvetlen vagy átszállásos – utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik. A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás esetén az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig vehető igénybe.

8. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult:

a) *  korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkezik;

b) *  korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes igazolványával utazó hallássérült személy;

c) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján;

d) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján;

e) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel az a)-d) pontban meghatározott személlyel együtt utazó személy;

f) a hadirokkant, hadiözvegy a hadigondozási igazolványa és személyi igazolványa felmutatásával, a vasúti közlekedésben bármely kocsiosztályon;

g) *  a hadirokkant kísérője, ha a hadirokkant az orvosszakértői szerv szakvéleménye alapján kísérőre szorul, és azt a hadigondozási igazolvány tartalmazza, a vasúti közlekedésben bármely kocsiosztályon;

h) a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkant családtagja;

i) *  a rokkantsági járadékos, ha ezt a kifizetőhely igazolja (helyi közlekedésben).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak tekintetében igényjogosult családtagnak minősül a kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek. A családtag igényjogosultságát személyi igazolvánnyal és a jogosultságot megalapozó okmánnyal kell igazolni.

(3) *  Az (1) bekezdés a)c) és d) pontjában meghatározott személyek a kedvezményre való jogosultságot – a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkező személyek kivételével – a központi nyugdíjbiztosítási szerv által kiadott sorszámozott igazolvánnyal igazolják. A kedvezmény érvényesítésekor a sorszámozott igazolvány mellé személyi igazolvány vagy egyéb személyazonosságot igazoló okmány felmutatása is megkövetelhető.

9. § (1) Utaslétszám alapján utazási kedvezmény igénybevételére jogosult:

a) a legalább 10 főből álló óvodás csoport tagja és 10 gyermekenként 3 fő kísérő az óvoda által az utazás napjára kiállított és igazolt utaslista alapján;

b) a 10 éven aluli gyermekek – legalább 6 gyermekből álló – csoportja együttes utazása esetén a velük utazó 2 kísérő a csoportos utazást szervező előzetes megrendelése alapján. 10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként további 2 kísérő;

c) *  a nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő diákok csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb egy fő kísérő;

d) a gyermekotthonban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő 2 nevelő a gyermekközpont által az utazás napjára kiállított utaslista alapján. 10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fő kísérő jogosult a kedvezményre;

e) *  évente egy alkalommal menettérti utazásra

ea) a Szátv. 8. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott 18 éven aluli személyek legalább tíz főből álló csoportja és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérője,

eb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 18 éven aluli személyek legalább tíz főből álló csoportja és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérője

a csoportos utazást szervező előzetes megrendelése alapján;

f) a szülő (szülők) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermekük, a személyazonosság és a feltételek igazolására alkalmas okmány(ok) felmutatásával,

fa) ha a gyermekek 18 éven aluliak, vagy

fb) *  ha a gyermekek 26 éven aluliak és a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók, hallgatók diákigazolványával rendelkeznek, vagy, * 

fc) ha valamely gyermekre tekintettel – életkortól függetlenül – magasabb összegű családi pótlék jár, és ezt a kifizetőhely igazolja.

(2) Az (1) bekezdés f) pontja tekintetében, amennyiben a család valamely tagja egyéb kedvezményre való jogosultsággal rendelkezik, annak igénybevételével utazhat, és az nem érinti a többi családtag kedvezményre való jogosultságát.

A helyi közlekedésben igénybe vehető utazási kedvezmények különös szabályai

10. § Az 1-9. §-ban meghatározott jogosultak a helyi közlekedésben az 1. mellékletben foglaltak szerint jogosultak a települési önkormányzat árrendeletében rendszeresített kedvezményes bérlet igénybevételére.

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések * 

11. § (1) Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően teljesített utazásokra kell alkalmazni.

(2) * 

(3) * 

Az Európai Unió jogának való megfelelés * 

12. § *  Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés f) pont és 21. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.

Vásárlási kedvezmények

Nemadomfel Aranykártya felmutatásával 25 % kedvezménnyel vásárolhattok a Nem Adom Fel Cafe & Bar-ban! A kedvezmény saját, éttermi fogyasztásra vonatkozik, alkoholos italok és termékek esetén nem alkalmazható. A kártyát a kávézó pultjánál lehet kiváltani. A kártya igénylése ingyenes, és regisztrációhoz kötött. Igénylésnél a jogosultságot igazoló iratokat (a SINOSZ tagsági igazolvány, személyi igazolvány és lakcímkártya) szükséges felmutatni.

További tudnivalók: http://nemadomfelkavezo.hu/index.html

Close

Vállalkozásoknak jó tanácsok

[contact-form-7 404 "Nem található"]