HomeCategoryEgyéni utazás - Individual travel

https://worldhistoryculture.com/wp-content/uploads/2018/09/budapest-01-1280x640.jpg

Az emberi érintés Budapest szépsége nem minden Isten; az emberiség is szerepet játszott ennek a szép arcnak az alakításában. Építészeti szempontból a város egy kincskikötő, elegendő barokk, neoklasszikus, eklektikus és szecessziós épülettel, hogy mindenkinek megfeleljen. Összességében azonban Budapestnek van egy jó érzése, mert akkor a tőke „aranykora” alatt a 19. század végén a legtöbb, amit...

Az emberi érintés

Budapest szépsége nem minden Isten; az emberiség is szerepet játszott ennek a szép arcnak az alakításában. Építészeti szempontból a város egy kincskikötő, elegendő barokk, neoklasszikus, eklektikus és szecessziós épülettel, hogy mindenkinek megfeleljen. Összességében azonban Budapestnek van egy jó érzése, mert akkor a tőke „aranykora” alatt a 19. század végén a legtöbb, amit ma látott, épült.

The human touch The beauty of Budapest is not all God; humanity also played a role in shaping this beautiful face. Architecturally, the city is a treasure harbor, with enough Baroque, neoclassical, eclectic and Art Nouveau buildings to suit everyone. Overall, however, Budapest has a good feeling, because then, during the “golden age” of capital, most of what he saw today was built at the end of the 19th century.

A múlt a kezében

Azt mondják, a múlt egy másik ország, de mindig Budapest sarkában volt. A második világháború és az 1956-os felkelés épületeiben a golyólyukak és a shrapnel-jegyek tanúi. Szomorú emlékeztetők vannak, mint a Duna emlékműve, de a remény és a megbékélés is - mint például az Andrássy úton lévő egykori titkosszolgálati épület „kardja”, amelyet most a „ploughshare” -nek neveztek. Terror, a történet mindkét oldala.

The past in his hands They say the past was a different country, but it was always in the corner of Budapest. He witnessed bullet holes and shrapnel tickets in the buildings of World War II and the 1956 uprising. There are sad reminders, like the monument to the Danube, but also hope and reconciliation - such as the “sword” of the former secret service building on Andrássy Avenue, now called the “plowshare”. Terror, both sides of the story.

Enni, inni és lenni Magyar

Sokkal több a magyar ételhez, mint a gulyás, és ez továbbra is az egyik legfejlettebb európai stílus. A magyarok eltúlozhatnak, amikor azt mondják, hogy három alapvető világkonyha létezik: francia, kínai és saját. A budapesti élelmiszeripari tőke hírnevét azonban nagyrészt a 19. század végén és a 20. század első felében hozták létre, és a kommunizmus idején fennmaradt időszak ellenére a város ismét figyelmet szentel. Tehát Magyarország kiváló borai is - az egri komplex vörösekről és a somlói finomságoktól a mézes édes Tokajig.

Eat, drink and be Hungarian There is much more to Hungarian food than goulash, and it is still one of the most advanced European styles. Hungarians can exaggerate when they say that there are three basic world cuisines: French, Chinese and their own. However, the reputation of Budapest's food capital was largely established in the late 19th and first half of the 20th century, and despite the period that survived communism, the city is once again paying attention. So also the excellent wines of Hungary - from the complex reds of Eger and the delicacies of Somló to the honey-sweet Tokaj.

Az áztatásban

A várost sok forró forrással találják meg. Ennek eredményeképpen a „vizek felvétele” a rómaiak óta Budapest tapasztalata volt. A fürdőházak választéka nagyszerű - a török ​​korszak, a szecessziós és a modern létesítmények közül választhat. Vannak, akik megpróbálnak gyógyítani őket, de a többség ott van a szórakozásért és a pihenésért - bár még mindig fenntartjuk, hogy a világ legjobb gyógyítója annak, amit a magyarok macskajajnak neveznek - a másnaposság.

In soaking The city is found with many hot springs. As a result, “water uptake” has been an experience in Budapest since the Romans. The choice of bathhouses is great - you can choose from Turkish era, Art Nouveau and modern facilities. Some people try to heal them, but the majority is there for fun and relaxation - although we still maintain that the best healer in the world for what Hungarians call catnip is a hangover.  
Close

Látogasson el a gyönyörű Budapestre - Visit beautiful Budapest

Destination
Magyarország - Hungary
Travellers
40+
[contact-form-7 404 "Nem található"]