HomeRólunk – About us – Press

Miért mutatom az egész világot?

Ebben a rohanó – digitális világunkban, az embereknek nincsen idejük semmire, a saját egészségükre nem figyelnek, saját családjukra, rokonaikra, közeli barátjaikra nagyon kevés idejüket és figyelmüket rászánnak. A legtöbb ember a cégeknél lévő iroda házakban dolgoznak a komputereken, a munkaidejük 8 óra, vagy nagyon sokszor annál több is lehet, és ez az ülő életmód nagyon káros hatással van az egészségükre!

A nagyon mozgásszegény életmód miatt az embereknek az egészségi állapotuk nagyon megromlik, stresszes munkakörülmény miatt nincsen idejük egészségesen táplálkozni, és ezért előjönnek különféle betegségek már nagyon fiatalon is!

A világunkra nyitottak legyünk, bármivel ismerkedjünk meg, a nagyon hasznos információkat szerezzünk be, a tudásainkat gyarapítsunk, az új élményeinket megszerzéséhez menjünk el az új helyekre, legyen tengerparti nyaralás – kirándulás, hegyeket másszunk meg, friss levegőt szívjunk be, barlangásszunk, lovagoljunk, múzeumokba – templomokba térjünk be nézelődni, wellnessezni menjünk el, kapcsolódjunk ki – lazuljunk el a nagyon kiváló magyar termálvízeinkben!

Én hallássérült youtube vlogger – blogger vagyok, a célom, hogy az egész világot lássam, bejárjam a különleges helyeket a saját hazámban, és a sok külföldi országokba már eljutottam – jövőben fogok eljutni, az emberekkel megismerkedjek, a másik weboldalamon (https://whcnews.com) különféle érdekes és hasznos témákkal fognak találkozni!

Naponta mindent megtudok magamról, mindennap új dolgokat tanulok, új emberekkel találkozom, akik pozítivan – örömmel fogadják engem, a saját tapasztalataim alapján nyugodtan elmondhatom, hogy mindig előre bemutatkozom, elmondom, hogy én hallássérült vagyok, így nincsen ijedelem, időt adok nekik az élményük feldolgozáshoz, hogy nem szokványos emberrel van dolguk! Persze, mert hallássérült emberek kisebbségi számban élnek, a mindennapos életben nem futnak össze. 🙂

Az a célom, hogy siket és a nagyothalló közösségnek megmutassam, hogy igenis önálló életet lehet élni segítség nélkül, a kommunikáció nagyon fontos, az angol nyelv tudás bárhol elengedhetetlen, mert világnyelvről van szó! Siket és a nagyothalló embereket arra kell ösztönözzem, hogy a mindennapos jelnyelv használat mellett kell hangosan – érthetően bárkivel kommunikálni magyar nyelven, és az angol nyelven is, mert hiszen az emberek legtöbbsége nem ismerik a siketeknek jelnyelvét!

Ehhez pedig az kell, hogy a rengeteg újság – könyv olvasás kell, rengeteget gyakorolni hosszú éveken keresztül a szájról olvasást, helyes szavak kiejtését, mert hiszen nem lehet mindig mellettük jeltolmács a digitális technikai fejlődés ellenére sem!

Megmutatom a siket közönségnek, hogy nagyon fontos az önállóság, hangos beszélgetés bárkivel, és nem mindig jelnyelvi tolmácsot használni, jelnyelvet használni, bátran ismerkedjünk meg az emberekkel az utazásaink során! Legyen önbizalmunk a világunk felé, ne szigetelődjenek el a siket emberek!

Rajtam kívül egy pár fő híres siket youtube vlogger van az egész világon, akiktől nagyon sokat lehet tanulni, sikeres emberek a magánéletükben, a munkájuk nagyon kiemelkedőek, nagyon tehetségesek! Jó példaértékűek!

Én magyarországon élek, megmutatom siket közönségnek, hogy a saját hazánkban is bármit lehet megvalósítani a kigondolt ötleteinkből, csak vasakarat és rengeteg önszorgalom kell az önmagunk fejlesztéséhez, a rengeteg tanulásunknak megvan az ára, hogy függetlenek tudjunk lenni bármitől vagy bárkitől, ne szoruljunk másoknak a segítségére, csak nagyon keveset vagy ritkán forduljon elő!

Saját tapasztalataim alapján a magyar hallássérült közönség nagyon önbizalom hiányosak, kevésbé tanultak, mint az európai és az amerikai hallássérült sorstársainknál, magyarán szólva, hogy a számtalan lehetőségeket nem tudják kihasználni a nagyon hiányos tudásuk miatt!

Magyarországon jó példaértékűek vannak, és tudunk példákat mutatni magyar hallássérült közönségnek, mint például én, Kósa Ádám, siket európai unió parlamenti képviselő, Tapolczai Gergely, a magyar parlamenti siket képviselő, Mikesy György, a vácon siket iskolaigazgató, nem utolsósorban híres Weisz Fanni, a siket szépség királynő! Eddig tudom, de talán lehetnek még újabb siket, magyar tehetségek, csak ők egyelőre még nem bukkantak elő!

Szeretettel üdvözölöm Önt, a World History Culture Travel weboldalamom!

Sándorffy Aliz

youtube vlogger – blogger

Why do I show the whole world?

In this fast – paced digital world, people have no time for anything, they do not pay attention to their own health, they devote very little time and attention to their own family, relatives, close friends. Most people work on computers in office buildings at companies, their working hours can be 8 hours or so many times more, and this sedentary lifestyle has a very detrimental effect on their health!

Due to the very sedentary lifestyle, people’s health deteriorates a lot, they do not have time to eat healthily due to stressful working conditions, and therefore various diseases occur at a very young age!

Let’s be open to our world, get acquainted with anything, get very useful information, increase our knowledge, go to new places to have new experiences, have a beach holiday – hike, climb mountains, take in fresh air, go cave, go horseback riding, museums – let’s go to churches, go to wellness, relax – relax in our very excellent Hungarian thermal waters!

I am a hearing impaired youtube vlogger – I am a blogger, my goal is to see the whole world, travel to special places in my own country, and I have already reached many foreign countries – in the future I will get to meet people on my other website (https: // whcnews .com) will come across a variety of interesting and useful topics!

Every day I learn everything about myself, I learn new things every day, I meet new people who welcome me positively – based on my own experience I can safely say that I always introduce myself in advance, I say that I am hearing impaired, so there is no scare, I give them time to process their experience that they are dealing with an unusual person! Of course, because hearing-impaired people live in minority numbers, they don’t run into each other in everyday life. 🙂

My goal is to show the deaf and hard of hearing community that indeed one can live an independent life without help, communication is very important, knowledge of English is essential anywhere because it is a world language! I should encourage the deaf and hard of hearing people to communicate loudly – understandably with anyone in Hungarian, and also in English, in addition to everyday sign language use, because most people do not know the sign language of the deaf!

And that requires a lot of reading of newspapers and books, a lot of practice for many years, reading from the mouth, pronouncing the right words, because you can’t always have a sign language interpreter despite them, despite the digital technical development!

I will show the deaf audience that independence is very important, loud conversation with anyone, and not always using a sign language interpreter, using sign language, let’s get to know people during our travels! Let us have self-confidence in our world, let not deaf people be isolated!

In addition to me, there are a couple of major famous deaf youtube vloggers from all over the world from whom you can learn a lot, successful people in their private lives, their work is very outstanding, very talented! They are good examples!

I live in Hungary, I show a deaf audience that in our own country anything can be realized from our imagined ideas, we just need an iron will and a lot of self-diligence to develop ourselves, we have a lot of learning to be independent from anything or anyone, we don’t need the help of others , occur very little or rarely!

Based on my own experience, the Hungarian hearing-impaired audience is very self-confident, less educated than our European and American hearing-impaired peers, in Hungarian, that they cannot take advantage of the myriad opportunities due to their very incomplete knowledge!

They are exemplary in Hungary, and we can show examples to Hungarian hearing-impaired audiences, such as me, Ádám Kósa, Member of the Deaf European Union, Gergely Tapolczai, György Mikesy, Deaf School Director in Vác, not least the famous Fanni Weisz, deaf beauty queen! I know so far, but maybe there may be another deaf, Hungarian talent, only they haven’t emerged yet!

Welcome to my World History Culture Travel website!

Aliz Sándorffy

youtube vlogger – blogger

World History Culture Travel hallássérült embereknek weboldalam története

A saját ötleteim alapján kidolgoztam Magyarországon, Európai Unió országaiban, Amerikai Egyesült Államokban élő hallássérült turistáknak. Én tapasztalt világutazó vagyok, számos országban már megfordultam. A hosszú évek alatt összegyűjtött utazási tapasztalataim alapján kidolgoztam a saját weboldalamat, mert hiszen én legjobban ismerem hallássérült embereknek valós igényeit, az utazási – programtervező irodák, utazással kapcsolatosan foglalkozó vállalkozások viszont nem ismerik, olyan költségeket is beleszámolnak utazási csomagjaikban, ami az állami törvények szerint, vagy partnerekkel közös megállapodás szerint amúgy ingyenes, vagy valamennyi százalékos kedvezmények járnak a hallássérült embereknek!

A weboldalam értékes információkat fog nyújtani, és ez biztonságot fog nyújtani a hallássérült érdeklődőknek.

World History Culture Travel for hearing impaired people is the history of my website

Based on my own ideas, I developed it for hearing-impaired tourists living in Hungary, European Union countries and the United States of America. I am an experienced world traveler, I have already toured in many countries. Based on my travel experience over the years, I developed my own website because I know the real needs of people with hearing impairments best, but they are not known by travel agencies, travel companies, and they include costs in their travel packages that are required by state law. or by mutual agreement with partners is otherwise free, or all percentage discounts are available for people with hearing impairments!

My website will provide valuable information and this will provide security for the hearing impaired.

Lépjen Kapcsolatba velünk
Contact us

A felmerülő kérdéseiket - észrevételeiket bármikor fogadunk magyar és az angol nyelven az email levélben! Az email levélben megkeresések, attól függően, hogy mennyien keresnek meg bennünket, egy pár nap lehet válasz idő a megkeresésekre!

We will receive your questions and comments at any time in Hungarian and English by e-mail! Email inquiries, depending on how many people contact us, can take a few days to respond to inquiries!
Keressen minket
Contact us
Egyszerűen küldjön nekünk egy e-mailt bármikor. Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.
Simply send us an email at any time. If you have any questions, feel free to contact us.
Cím – Title
Budapest, Magyarország
Budapest, Hungary
Messenger
World History Culture facebook oldalán található messengeren keressék! Köszönjük szépen!
Search the messenger on the World History Culture facebook page! Thank you very much!
E-mail cím – E-mail address
alizsandorffy@gmail.com

Miért mutatom az egész világot?

Ebben a rohanó – digitális világunkban, az embereknek nincsen idejük semmire, a saját egészségükre nem figyelnek, saját családjukra, rokonaikra, közeli barátjaikra nagyon kevés idejüket és figyelmüket rászánnak. A legtöbb ember a cégeknél lévő iroda házakban dolgoznak a komputereken, a munkaidejük 8 óra, vagy nagyon sokszor annál több is lehet, és ez az ülő életmód nagyon káros hatással van az egészségükre!

A nagyon mozgásszegény életmód miatt az embereknek az egészségi állapotuk nagyon megromlik, stresszes munkakörülmény miatt nincsen idejük egészségesen táplálkozni, és ezért előjönnek különféle betegségek már nagyon fiatalon is!

A világunkra nyitottak legyünk, bármivel ismerkedjünk meg, a nagyon hasznos információkat szerezzünk be, a tudásainkat gyarapítsunk, az új élményeinket megszerzéséhez menjünk el az új helyekre, legyen tengerparti nyaralás – kirándulás, hegyeket másszunk meg, friss levegőt szívjunk be, barlangásszunk, lovagoljunk, múzeumokba – templomokba térjünk be nézelődni, wellnessezni menjünk el, kapcsolódjunk ki – lazuljunk el a nagyon kiváló magyar termálvízeinkben!

Én hallássérült youtube vlogger – blogger vagyok, a célom, hogy az egész világot lássam, bejárjam a különleges helyeket a saját hazámban, és a sok külföldi országokba már eljutottam – jövőben fogok eljutni, az emberekkel megismerkedjek, a másik weboldalamon (https://whcnews.com) különféle érdekes és hasznos témákkal fognak találkozni!

Naponta mindent megtudok magamról, mindennap új dolgokat tanulok, új emberekkel találkozom, akik pozítivan – örömmel fogadják engem, a saját tapasztalataim alapján nyugodtan elmondhatom, hogy mindig előre bemutatkozom, elmondom, hogy én hallássérült vagyok, így nincsen ijedelem, időt adok nekik az élményük feldolgozáshoz, hogy nem szokványos emberrel van dolguk! Persze, mert hallássérült emberek kisebbségi számban élnek, a mindennapos életben nem futnak össze. :)

Az a célom, hogy siket és a nagyothalló közösségnek megmutassam, hogy igenis önálló életet lehet élni segítség nélkül, a kommunikáció nagyon fontos, az angol nyelv tudás bárhol elengedhetetlen, mert világnyelvről van szó! Siket és a nagyothalló embereket arra kell ösztönözzem, hogy a mindennapos jelnyelv használat mellett kell hangosan – érthetően bárkivel kommunikálni magyar nyelven, és az angol nyelven is, mert hiszen az emberek legtöbbsége nem ismerik a siketeknek jelnyelvét!

Ehhez pedig az kell, hogy a rengeteg újság – könyv olvasás kell, rengeteget gyakorolni hosszú éveken keresztül a szájról olvasást, helyes szavak kiejtését, mert hiszen nem lehet mindig mellettük jeltolmács a digitális technikai fejlődés ellenére sem!

Megmutatom a siket közönségnek, hogy nagyon fontos az önállóság, hangos beszélgetés bárkivel, és nem mindig jelnyelvi tolmácsot használni, jelnyelvet használni, bátran ismerkedjünk meg az emberekkel az utazásaink során! Legyen önbizalmunk a világunk felé, ne szigetelődjenek el a siket emberek!

Rajtam kívül egy pár fő híres siket youtube vlogger van az egész világon, akiktől nagyon sokat lehet tanulni, sikeres emberek a magánéletükben, a munkájuk nagyon kiemelkedőek, nagyon tehetségesek! Jó példaértékűek!

Én magyarországon élek, megmutatom siket közönségnek, hogy a saját hazánkban is bármit lehet megvalósítani a kigondolt ötleteinkből, csak vasakarat és rengeteg önszorgalom kell az önmagunk fejlesztéséhez, a rengeteg tanulásunknak megvan az ára, hogy függetlenek tudjunk lenni bármitől vagy bárkitől, ne szoruljunk másoknak a segítségére, csak nagyon keveset vagy ritkán forduljon elő!

Saját tapasztalataim alapján a magyar hallássérült közönség nagyon önbizalom hiányosak, kevésbé tanultak, mint az európai és az amerikai hallássérült sorstársainknál, magyarán szólva, hogy a számtalan lehetőségeket nem tudják kihasználni a nagyon hiányos tudásuk miatt!

Magyarországon jó példaértékűek vannak, és tudunk példákat mutatni magyar hallássérült közönségnek, mint például én, Kósa Ádám, siket európai unió parlamenti képviselő, Tapolczai Gergely, a magyar parlamenti siket képviselő, Mikesy György, a vácon siket iskolaigazgató, nem utolsósorban híres Weisz Fanni, a siket szépség királynő! Eddig tudom, de talán lehetnek még újabb siket, magyar tehetségek, csak ők egyelőre még nem bukkantak elő!

Szeretettel üdvözölöm Önt, a World History Culture Travel weboldalamom!

Sándorffy Aliz

youtube vlogger – blogger

Why do I show the whole world?

In this fast – paced digital world, people have no time for anything, they do not pay attention to their own health, they devote very little time and attention to their own family, relatives, close friends. Most people work on computers in office buildings at companies, their working hours can be 8 hours or so many times more, and this sedentary lifestyle has a very detrimental effect on their health!

Due to the very sedentary lifestyle, people’s health deteriorates a lot, they do not have time to eat healthily due to stressful working conditions, and therefore various diseases occur at a very young age!

Let’s be open to our world, get acquainted with anything, get very useful information, increase our knowledge, go to new places to have new experiences, have a beach holiday – hike, climb mountains, take in fresh air, go cave, go horseback riding, museums – let’s go to churches, go to wellness, relax – relax in our very excellent Hungarian thermal waters!

I am a hearing impaired youtube vlogger – I am a blogger, my goal is to see the whole world, travel to special places in my own country, and I have already reached many foreign countries – in the future I will get to meet people on my other website (https: // whcnews .com) will come across a variety of interesting and useful topics!

Every day I learn everything about myself, I learn new things every day, I meet new people who welcome me positively – based on my own experience I can safely say that I always introduce myself in advance, I say that I am hearing impaired, so there is no scare, I give them time to process their experience that they are dealing with an unusual person! Of course, because hearing-impaired people live in minority numbers, they don’t run into each other in everyday life. :)

My goal is to show the deaf and hard of hearing community that indeed one can live an independent life without help, communication is very important, knowledge of English is essential anywhere because it is a world language! I should encourage the deaf and hard of hearing people to communicate loudly – understandably with anyone in Hungarian, and also in English, in addition to everyday sign language use, because most people do not know the sign language of the deaf!

And that requires a lot of reading of newspapers and books, a lot of practice for many years, reading from the mouth, pronouncing the right words, because you can’t always have a sign language interpreter despite them, despite the digital technical development!

I will show the deaf audience that independence is very important, loud conversation with anyone, and not always using a sign language interpreter, using sign language, let’s get to know people during our travels! Let us have self-confidence in our world, let not deaf people be isolated!

In addition to me, there are a couple of major famous deaf youtube vloggers from all over the world from whom you can learn a lot, successful people in their private lives, their work is very outstanding, very talented! They are good examples!

I live in Hungary, I show a deaf audience that in our own country anything can be realized from our imagined ideas, we just need an iron will and a lot of self-diligence to develop ourselves, we have a lot of learning to be independent from anything or anyone, we don’t need the help of others , occur very little or rarely!

Based on my own experience, the Hungarian hearing-impaired audience is very self-confident, less educated than our European and American hearing-impaired peers, in Hungarian, that they cannot take advantage of the myriad opportunities due to their very incomplete knowledge!

They are exemplary in Hungary, and we can show examples to Hungarian hearing-impaired audiences, such as me, Ádám Kósa, Member of the Deaf European Union, Gergely Tapolczai, György Mikesy, Deaf School Director in Vác, not least the famous Fanni Weisz, deaf beauty queen! I know so far, but maybe there may be another deaf, Hungarian talent, only they haven’t emerged yet!

Welcome to my World History Culture Travel website!

Aliz Sándorffy

youtube vlogger – blogger

World History Culture Travel hallássérült embereknek weboldalam története

A saját ötleteim alapján kidolgoztam Magyarországon, Európai Unió országaiban, Amerikai Egyesült Államokban élő hallássérült turistáknak. Én tapasztalt világutazó vagyok, számos országban már megfordultam. A hosszú évek alatt összegyűjtött utazási tapasztalataim alapján kidolgoztam a saját weboldalamat, mert hiszen én legjobban ismerem hallássérült embereknek valós igényeit, az utazási – programtervező irodák, utazással kapcsolatosan foglalkozó vállalkozások viszont nem ismerik, olyan költségeket is beleszámolnak utazási csomagjaikban, ami az állami törvények szerint, vagy partnerekkel közös megállapodás szerint amúgy ingyenes, vagy valamennyi százalékos kedvezmények járnak a hallássérült embereknek!

A weboldalam értékes információkat fog nyújtani, és ez biztonságot fog nyújtani a hallássérült érdeklődőknek.

World History Culture Travel for hearing impaired people is the history of my website

Based on my own ideas, I developed it for hearing-impaired tourists living in Hungary, European Union countries and the United States of America. I am an experienced world traveler, I have already toured in many countries. Based on my travel experience over the years, I developed my own website because I know the real needs of people with hearing impairments best, but they are not known by travel agencies, travel companies, and they include costs in their travel packages that are required by state law. or by mutual agreement with partners is otherwise free, or all percentage discounts are available for people with hearing impairments!

My website will provide valuable information and this will provide security for the hearing impaired.

Lépjen Kapcsolatba velünk
Contact us

A felmerülő kérdéseiket - észrevételeiket bármikor fogadunk magyar és az angol nyelven az email levélben! Az email levélben megkeresések, attól függően, hogy mennyien keresnek meg bennünket, egy pár nap lehet válasz idő a megkeresésekre!

We will receive your questions and comments at any time in Hungarian and English by e-mail! Email inquiries, depending on how many people contact us, can take a few days to respond to inquiries!
Keressen minket
Contact us
Egyszerűen küldjön nekünk egy e-mailt bármikor. Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.
Simply send us an email at any time. If you have any questions, feel free to contact us.
Cím – Title
Budapest, Magyarország
Budapest, Hungary
Messenger
World History Culture facebook oldalán található messengeren keressék! Köszönjük szépen!
Search the messenger on the World History Culture facebook page! Thank you very much!
E-mail cím – E-mail address
alizsandorffy@gmail.com
Close

Rólunk - About us - Press

[contact-form-7 404 "Nem található"]